Miljö

    För att minska vår klimatpåverkan, sorterar vi vårt avfall, effektiviserar vår energikonsumtion och söker hela tiden söker nya lösningar för att minska användningen av kemikalier och vatten. Vårt mål är att göra största möjliga intryck till minsta möjliga avtryck.

    Sedan 2016 mäter vi vår klimatpåverkan. Syftet med mätningarna är att öka medvetenheten kring vår egen miljöpåverkan och få insikt om var våra verksamheter gör störst avtryck. På så vis kan vi planera för rätt åtgärder för att minska vår klimatpåverkan på bästa sätt.

    Diagrammet nedan visar hur vår klimatpåverkan för 2021 är fördelad:

    Mat, energi och avfall är tre av de områden där vi ser att vi kan minska vårt avtryck som mest. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med hållbarhet.