Energi

  För fem år sedan inledde vi ett omfattande arbete med att effektivisera våra energilösningar med målsättningen att hela tiden minska vårt klimatavtryck.

  Några exempel på hur vi har arbetat med energifrågan:

  • 100% grön el. Elen i våra parker kommer från sol, vind och vatten.

  • Uppkopplade parker. Kolmården har kopplat upp många fastigheter i parken till ett system vilket möjliggör automatiserad styrning av dem. Till exempel kan vi då enkelt se till att värme och ventilation bara förbrukas när enheterna faktiskt ska användas. Detta är något vi arbetar med i alla parker.

  • Biodiesel i fordon på Kolmården och Furuvik. Våra fordon i Furuviksparken och på Kolmården kör på biodiesel sk. HVO. Det innebär att det produceras av biomaterial istället för olja och blir därmed till ett förnybart bränsle.

  • Bioolja för uppvärmning på Kolmården. Kolmårdens fastigheter som har oljepanna värms upp med förnybar bioolja.

  • Biogas på Grönan. Under 2022 bytte Grönan från naturgas till biogas i våra kök.

  • Miljöcertifierade boenden. Parks and Resorts boenden är miljöcertifierade med Green Key eller Svanen-märkning. Märkningarna ställer bland annat höga krav på energianvändning och källsortering.