Hållbara upplevelser

  Skara Sommarland är en del av Parks and Resorts där alla parker arbetar tillsammans med hållbarhet. Våra parker har sedan 1883 roat och engagerat människor. Vi vill fortsätta att leverera magiska upplevelser i generationer framöver och för att göra det tänker vi hållbarhet i allt vi gör.

  Parkerna har ett gemensamt hållbarhetsarbete och sätter gemensamma hållbarhetsmål. Här kan du läsa mer om hur vi tänker kring hållbarhet och vad vi gör för att vår verksamhet ska vara hållbar. Vårt hållbarhetsarbete utgår från det vi kallar vår kompass. Den fungerar som en plattform till våra ambitioner och guidar oss när vi tar fram riktlinjer.

  Vår kompass

  Vårt hållbarhetsarbete utgår från det vi kallar vår kompass. Den fungerar som en plattform till våra ambitioner och guidar oss när vi tar fram riktlinjer.

  Vårt hållbarhetsarbete

  Parkerna har ett gemensamt hållbarhetsarbete och sätter gemensamma hållbarhetsmål. Under miljö, gäster och medarbetare kan du läsa mer om hur vi tänker kring hållbarhet och vad vi gör för att vår verksamhet ska vara hållbar.