Gäster

  Vi vill att våra gäster ska kliva in i en annan värld och lämna vardagen utanför grindarna. Parkerna som arenor för glädje och gemenskap är det vi värnar allra mest eftersom vi är övertygade om att skratt och lyckliga stunder är viktiga byggstenar i en hållbar värld. Med mångfald bland upplevelser, matutbud och medarbetare samt ett aktivt trygghets- och tillgänglighetsarbete gör vi vårt yttersta för att uppfylla vår främsta ambition – att alla ska känna sig välkomna.

  Tillgänglighet

  Vårt mål är att våra parker ska vara tillgängliga för alla. Därför jobbar vi hela tiden för att underlätta för våra gäster med funktionsvariationer. Bland annat får ledsagare till gäster med funktionsvariationer följa med in i parken gratis, ledarhundar är välkomna i våra parker och på Furuvik och Gröna Lund har vi speciella konsertplatser för gäster i rullstol. Om du vill läsa mer detaljer om hur vi gör Gröna Lund tillgänglig kan du göra det här

  Gåvoskratt

  Gåvoskratt är ett samarbete med Majblomman, Min stora dag och Childhood för att ge fler barn möjligheten att besöka våra parker. Dessa organisationer spelar en viktig roll i utsatta barns liv och vi vill vara en del av deras arbete och bidra med våra magiska platser.

  Trygghet

  Det är viktigt för oss är att våra gäster ska känna sig trygga i våra parker. Som en del av vårt trygghetsarbete är Gröna Lund en del av projektet Dare to Care, ett samarbete med RFSU och Svensk Live. Dare to Care skapades som ett projekt för att främja positiv publikkultur och skapa aktiva åskådare som vågar slå larm eller säga ifrån när någon far illa.