Säkerhet

  Vi ser till att du känner dig säker under ditt besök på Skara Sommarland.

  Dagliga rutiner

  Alla våra attraktioner och lekplatser kontrolleras genom dagliga rutiner och inspekteras av behörig myndighet i enlighet med gällande bestämmelser.

  Parkvärdar

  Var du än befinner dig i parken finns någon eller några av våra parkvärdar alldeles i närheten. Samtliga parkvärdar i badet har bland annat genomgått hjärt-lungräddningsutbildning.

  Första hjälpen

  I vattenparken hittar du Första hjälpen. Här finns sjukvårdsutbildad personal som hjälper dig om olyckan är framme. Du hittar Första hjälpen intill Splashing Hill.

  Attraktioner

  Här på Skara Sommarland är säkerheten det absolut viktigaste för oss. Vi genomför varje år, månad, vecka och dag olika kontroller av våra attraktioner. Vi skulle aldrig öppna en attraktion om vi inte var trygga med att den är säker.

  Vi förbehåller oss rätten att stänga av vissa attraktioner vid reparationsarbeten och ogynnsam väderlek som till exempel åska eller låg temperatur - allt för våra gästers säkerhet. Kompensation betalas då ej ut. Vissa attraktioner har längd- och viktgränser för din säkerhet. Vill du se vad just du kan åka kolla in Skara Sommarlands längdtabell.

  Ordnings- och trivselregler

  Skara Sommarland ska vara en trygg och säker plats för alla. Därför finns det ordnings- och trivselregler som alla våra gäster måste följa under sitt besök hos oss.

  • Följ alltid de säkerhetsangivelser som finns eller som förmedlas av personalen så är ditt besök säkert. Vid vissa attraktioner finns särskild skyddsutrustning som du måste använda för att få åka.
  • Du får aldrig utsätta dig själv eller någon annan för fara genom att bryta mot våra säkerhetsregler.
  • Det är inte tillåtet att ta med sig alkoholhaltiga drycker in i parken.
  • Behandla alla med respekt, så väl gäster som medarbetare.
  • Du får inte tränga dig i köer.
  • Du får inte försöka fuska med biljetter eller årskort.
  • Du får inte bryta mot lagen eller de lokala ordningsföreskrifterna.
  • Du får inte störa den allmänna ordningen eller motarbeta vårt arbete med att upprätthålla ordningen.
  • Vi är en vatten- och nöjespark och vår främsta uppgift är att sprida glädje. Därför ber vi våra gäster att inte bära kläder eller symboler som kan upplevas som stötande.
  • Sommarland strävar efter att vara en rökfri park och därför är rökning endast tillåten på anvisade rökplatser, detta inkluderar även vattenpipa och e-cigaretter.
  • Säkerhetskontroller kan komma att genomföras för att medges entré till parken eller delar av parken. I säkerhetskontrollen kontrolleras väskor och andra skrymmande föremål, t.ex. större jackor, picknickkorgar och påsar etc. Väskan är under hela kontrollen under god uppsyn av ägaren. Noggrannare visitationer kan förekomma vid behov. En handhållen metallscanner (metalldetektor) kan komma att användas för att effektivisera kontrollen av framförallt större väskor men även för att slumpvis kunna användas vid behov. Även barnvagnar och rullstolar kontrolleras.

  Regler och riktlinjer för bad- och vattenattraktioner

  • Den som som vill bada på Skara Sommarland skall göra det i badkläder.
  • Du måste duscha innan första doppet.
  • De allra yngsta använder badblöja.
  • Att använda armpuffar eller flytväst går bra. Armpuffar finns att köpa i Supermarket.
  • Poolen är uppvärmd och brukar ligga mellan 22-25 grader, men temperaturen kan variera beroende på väder.
  • Vi förbehåller oss rätten att stänga av delar eller hela poolområdet vid reparationsarbeten, rening, ogynnsam väderlek etc. Kompensation betalas då ej ut.
  • Som förälder ansvarar du för ditt barns säkerhet. Flythjälpmedel garanterar inte att ditt barn kan bada ensamt. Var alltid på armlängds avstånd!