Du har redan en påbörjad bokning 2 683 kr Visa bokning

Tillgänglighet

oversiktvattenparken.jpg
Vi har som mål att Skara Sommarland ska vara tillgängligt för alla. Därför försöker vi att ständigt underlätta för våra gäster med funktionsvariationer. Har ni förslag på hur vi kan bli bättre tar vi tacksamt emot dessa.
Skara Sommarland har en av landets största parkytor med attraktioner av många olika slag. Det är förhållandevis lätt att ta sig fram i parken på vägar som i stor utsträckning är asfalterade och hårdgjorda.
Skara Sommarlands ambition vid i synnerhet nya installationer är att äga ett tillgänglighetsperspektiv så att tillgängligheten över tid blir så bra som möjligt för alla gäster.

 

Frågor om tillgänglighet i parken

Måste ledsagare eller assistent betala entré?

Gäster med funktionsvariationer som är i behov av ledsagare betalar full entréavgift, ledsagare går däremot in gratis. Ledsagare bör ha med sig ledsagarbevis. Brukaren behöver ett intyg på att hen behöver ledsagare. Ledsagaren behöver vara äldre än 16 år.
 

Kan rörelsehindrade använda alla attraktioner utan problem?

Nja. Äldre attraktioner kan i några fall vara lite svåra att ”komma åt” för rörelsehindrade. Alla nybyggen anpassas så långt som möjligt till rörelsehindrade. Det som kan begränsa är säkerhetsföreskrifter. Man måste till exempel kunna spännas fast på säkert sätt i vissa typer av åkattraktioner. Gästen ska själv kunna ta sig till attraktionen, behöver gästen lyftas i trappor etc så behöver hen ha med sig bärhjälp.

Vissa gäster kan ha svårt att stå i kö till tivoliattraktionerna. Besök oss på Gästservice så hjälper vi er. Har gästen en dold funktionsvariation äbehöver ni ha med ett läkarintyg som styrker behovet.

 

Kan man påräkna hjälp från personal vid en attraktion?

Ja! All personal är beredd att göra sitt bästa för att underlätta för gäster med funktionsvariationer att kunna åka (dock ej lyfta gäst i och ur attraktionen). 
 

Hur är tillgängligheten i restauranger, kiosker o dyl?

Ganska bra! De flesta byggnaderna har behövliga utrymmen, ramper och liknande. Dock inte riktigt alla. 

 

Hur är ”allmäntillståndet” i parken? Backigt? Grusigt? Svår terräng?

I stort är parken tillgänglig för alla. De flesta vägarna är asfalterade och terrängen mest platt och knappast kuperad. Vattenparken är mest kuperad och har också trappor och kanter till de flesta attraktionerna.

 

Finns det handikapptoaletter?

Ja! Ett antal sådana är beskrivna på den aktuella parkkartan som finns i bl a entréerna. Dessutom finns skötbord här och var.

 

Finns det attraktioner som är särskilt lämpliga att föreslå till personer med fysiska handikapp?

Några av våra större attraktioner kräver assistans från personal, och kanske personlig assistent. Till exempel: Gruvbanan med viss möda, Airboat och Newton utan större besvär.

Sommarlandståget har särskild plats för rullstol och den stora Lekborgen har en särskild avdelning som med fördel kan användas medan man sitter kvar i rullstolen. Vår Vattenshow i världsklass kan med lätthet ses från rullstol.

Eftersom alla gäster har olika behov och funktionsvariationer är ni välkomna att prata med oss på Gästservice inför eller under ert besök så vi kan hjäpa er med era frågor och behov.

 

Finns anpassat boende?

Ja! Inom den närbelägna Campingen finns stugor som är tillgänglighetsanpassade och i både Skara och Skövde finns hotellalternativ.

 

Är Sommarland ”besvärligt” för gäster med koncentrationssvårigheter?

Sommarland är inte en ”stimmig” anläggning. Det finns gott om områden som är lugna och tysta. Det är lätt att komma åt sådana för en stunds vila efter en intensiv stund i Vattenparken där det tjoas och levs om en del.

 

Tas hänsyn till gäster med särskilda behov vad gäller mat?

Ja! Alternativ med hänsyn till gluten, laktos, vegetariskt och liknande finns.

Tas hänsyn till allergiska gäster vad gäller parfym och andra dofter?
Inte specifikt. Skara Sommarland är nästan uteslutande en upplevelse utomhus varför problem knappast uppstår.

 

Kan man ta med sig hundar och andra husdjur in i parken?

Nej! Med hänsyn till säkerheten så är inga husdjur tillåtna inom parken. Undantaget är naturligtvis ledarhundar eller andra hundar som är viktiga hjälpmedel för gäster med en funktionsvariation i vår miljö. Kontakta oss gärna innan ert besök för tips om närbelägna hundpensionat.

 

Synskadades behov - finns särskilda installationer för dessa?

Skara Sommarlands gästservice, som är beläget mitt i parken, står till tjänst med muntlig information. Assistans finns även i entréer och på vissa andra platser i parken. Punktskrift finns inte tillgängligt.

 

Hörselskadades behov - finns särskilda installationer för dessa?

Skriftlig information finns bland annat på Skara Sommarlands hemsida men även som broschyrer och särskilda parkkartor. Hörselslingor finns inte de fall (ganska få) som scenprogram presenteras. Skara Sommarlands dominerande upplevelser är vatten- och åkattraktioner vilka i de flesta fall torde kunna nyttjas även av hörselskadade gäster utan nämnvärda problem.