Mångfald

  Hos oss är alla medarbetare lika välkomna. Våra mångfaldssatsningar leder inte bara till att personer som annars skulle stå långt från arbetsmarknaden får en väg in i samhället, vi får samtidigt en rik flora av medarbetare som tack vare sina inbördes olikheter ger oss bättre möjligheter till genuina gästmöten. Några exempel på våra mångfaldsatsningar:

  • U18 och 55+. Under 2021 var våra medarbetare i åldern mellan 16 och 85. För att bredda rekryteringsbasen men också för att skapa mer dynamiska och kreativa arbetsgrupper, satsar parkerna på att rekrytera medarbetare under 18 år och över 50 år.

  • Restaurangskolan. På Gröna Lund har vi under våren 2022 återigen startat igång restaurangskolan. Restaurangskolan är ett samarbete med Stockholm stad och riktar sig mot personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Utbildningen går att kombinera med SFI och varvar praktiskt lärande i köket och servisen med teoretisk kunskap som ”kökssvenska” och livsmedelshantering. Efter utbildningen erbjuds eleverna anställning i parkens restauranger. 

  • Veteranpoolen. Kolmården och Gröna Lund har ett samarbete med Veteranpoolen för att bredda åldersspannet bland medarbetarna.

  • Samhall Skara Sommarland samarbetar med Samhall, där vi istället för att hyra in medarbetare från dem, ger dem en så kallad utvecklingsanställning direkt hos oss. På så sätt blir de en del av vår gemenskap.

  • Unga med funktionsvariation Furuvik har ett samarbete med Arbetsförmedlingen där vi anställer unga med funktionvariation.